Aftryk

Oplysninger i henhold til § 5 i telemedieloven (TMG)

Wolff-Concerts er et varemærke tilhørende Neumann-Wolff Media und Vertrieb GmbH
Mittelweg 5
25980 Westerland på Sylt
Tyskland


E-mail: info@n-w-vertrieb.de 
Telefon: +49 – 4651 – 96 77 064

Repræsenteret af: 
Kay-Philipp Neumann-Wolff

Handelsregister:
Registreret i handelsregistret. Registerret Flensburg
Registernummer: HRB 9482 FL

Skattenummer og momsregistreringsnummer:
Skatte nr.: 15/291/28838 FA Flensburg
Momsregistreringsnummer i henhold til §27a i momsloven: DE283581704

Ansvarlig i henhold til § 6 i Teledienstgesetz (TDG) eller Mediendienst-Staatsvertrag er:
Kay-Philipp Neumann-Wolff

På internettet:
Neumann-Wolff Media und Vertrieb GmbH: www.n-w-vertrieb.de

Notat om alternativ tvistbilæggelse i henhold til art. 14, stk. 1, ODR-VO og §36 VSBG:
I henhold til gældende lovgivning er vi forpligtet til at informere forbrugerne om eksistensen af den europæiske platform til online tvistbilæggelse, som kan bruges til at løse tvister uden at skulle gå til domstolene. Europa-Kommissionen er ansvarlig for oprettelsen af platformen. Den europæiske platform for online tvistbilæggelse kan findes her: http://ec.europa.eu/odr

Vi vil dog gerne påpege, at vi ikke er parate til at deltage i tvistbilæggelsesproceduren under den europæiske platform for online tvistbilæggelse. Du kan kontakte os via e-mail og telefonnummer ovenfor.


Ansvarsfraskrivelse - Juridiske oplysninger

Ansvar for indholdet

Det gratis og frit tilgængelige indhold på dette websted er blevet udarbejdet med den størst mulige omhu. Udbyderen af dette websted kan dog ikke garantere, at indholdet er korrekt og ajourført. 

Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med de generelle love i henhold til § 7 stk. 1 i den tyske telemedielov (TMG). I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede oplysninger fra tredjeparter eller til at undersøge forhold, der tyder på ulovlig aktivitet. Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i henhold til generelle love forbliver upåvirket af dette. Ansvar i denne henseende er imidlertid kun muligt fra det tidspunkt, hvor en konkret overtrædelse af loven bliver kendt. Hvis vi bliver opmærksomme på sådanne overtrædelser, fjerner vi indholdet straks. Bidrag, der er identificeret med navn, afspejler den respektive forfatters holdning og ikke altid udbyderens holdning. Alene det at benytte det gratis og frit tilgængelige indhold skaber ikke noget kontraktligt forhold mellem brugeren og udbyderen; i denne henseende mangler udbyderens hensigt om at være juridisk bundet.

Ansvar for links

Dette websted indeholder links til websteder fra tredjeparter ("eksterne links"). Disse websteder, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på, er underlagt den respektive operatørs ansvar. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Da de eksterne links blev oprettet første gang, kontrollerede udbyderen det eksterne indhold for eventuelle lovovertrædelser. På det tidspunkt var der ingen overtrædelser af lovgivningen. Udbyderen har ingen indflydelse på det nuværende og fremtidige design og indhold af de linkede sider. Inddragelsen af eksterne links betyder ikke, at udbyderen overtager indholdet bag henvisningen eller linket som sit eget. Det er ikke muligt, at udbyderen konstant overvåger de eksterne links uden konkrete tegn på lovovertrædelser. Sådanne eksterne links vil dog blive slettet øjeblikkeligt, hvis der bliver kendskab til lovovertrædelser.

Ophavsret og beslægtede ophavsrettigheder

Indholdet på dette websted er omfattet af ophavsret og supplerende ophavsret. Enhver brug, der ikke er tilladt i henhold til loven om ophavsret og supplerende ophavsret, kræver forudgående skriftligt samtykke fra udbyderen eller den respektive rettighedshaver. Dette gælder især kopiering, redigering, oversættelse, lagring, behandling eller gengivelse af indhold i databaser eller andre elektroniske medier og systemer. Tredjepartsindhold og -rettigheder er markeret som sådan. Uautoriseret gengivelse eller overførsel af enkeltstående indhold eller hele sider er ikke tilladt og er strafbart. Det er kun tilladt at fremstille kopier og downloade til personlig, privat og ikke-kommerciel brug.

Visning af dette websted i eksterne rammer er kun tilladt med skriftlig tilladelse.

Særlige vilkår for brug

I det omfang særlige betingelser for individuel brug af dette websted afviger fra de ovennævnte punkter, vil dette udtrykkeligt blive angivet på det relevante sted. I dette tilfælde gælder de særlige brugsbetingelser i det enkelte tilfælde.


Header-billede: © Philipp Neumann-Wolff