Databeskyttelse

Operatøren af dette websted tager beskyttelsen og den fortrolige behandling af dine personlige oplysninger i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesbestemmelser og denne privatlivspolitik meget alvorligt.

Den ansvarlige for databehandlingen på dette websted er:

Neumann-Wolff Media und Vertrieb GmbH
Mittelweg 5
25980 Westerland på Sylt
Tyskland

E-mail: info@n-w-vertrieb.de
Telefon: +49 – 4651 – 96 77 064

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Vi er underlagt bestemmelserne i den tyske forbundslov om databeskyttelse (BDSG) og den tyske telemedielov (TMG) og har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at vi overholder bestemmelserne om databeskyttelse. Vi indsamler principielt ingen personlige oplysninger uden dit samtykke. På dette websted har du mulighed for frivilligt at give webstedsoperatøren personlige oplysninger, f.eks. din e-mailadresse, når du kontakter os via e-mail. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at personoplysninger opbevares og/eller overføres i overensstemmelse med retningslinjerne i databeskyttelsesbestemmelserne, at vi behandler dem absolut fortroligt, og at vi kun videregiver dem til tredjemand med dit samtykke. 

Når ordren eller din henvendelse pr. e-mail er afsluttet, slettes oplysningerne, medmindre der er en juridisk forpligtelse for operatøren af webstedet til at opbevare oplysningerne indtil udløbet af en opbevaringsperiode. I dette tilfælde vil behandlingen af oplysningerne blive begrænset, og oplysningerne vil blive slettet efter udløbet af opbevaringsperioden.


SERVERLOGFILER

Vi bruger ikke cookies eller trackingpixels. Det er muligt at bruge vores websted uden at angive personlige oplysninger.

Oplysningerne indsamles dog automatisk på serveren af vores hosting-provider og gemmes i en såkaldt "error-log" og såkaldte "logfiler", som din browser automatisk overfører til os. 

Disse oplysninger er:

  • Browsertype og browserversion
  • Anvendt operativsystem
  • Referrer URL
  • Hostnavn på den computer, der har adgang til computeren
  • Tidspunktet for serveranmodningen
  • IP-adresse

Disse data er ikke ført sammen med andre datakilder. 

Indsamlingen af disse data er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted - til dette formål skal serverlogfilerne registreres.

Fejlloggen indeholder alle fejlmeddelelser fra de sidste 5 dage og hjælper med at forstå, hvilke filer og URL'er der ikke kunne leveres, eller i hvilke områder af webstedet fejl opstår. Logfilerne gemmer oplysninger fra de sidste 6 uger. Af databeskyttelseshensyn anonymiseres værtsnavnet eller IP-adressen på den klient, der har adgang til webstedet, i logfilerne. 

Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at dataoverførsel via internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod tredjeparters adgang.

Det er udtrykkeligt forbudt for tredjemand at anvende de kontaktoplysninger, der er offentliggjort for at opfylde forpligtelsen til at angive kolofon, til at sende uopfordret reklame- og informationsmateriale. Operatørerne af dette websted forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret fremsendelse af reklameinformation, f.eks. i form af spam-mails.


CONTENT_MANAGEMENT-SYSTEM (CMS) Prismic

Til vores websted bruger vi Prismic.io som Content Management-System. 

Dette er et produkt af

Prismic Networks, Inc., 185 Alewife Brook Parkway, #410 Cambridge, MA 02138

i det følgende benævnt "Prismic".

For at garantere præsentationen af indholdet af vores websted i billeder og tekst oprettes der en forbindelse til Prismic-serverne, når vores websted besøges.

De billeder, der vises på vores websted, leveres via domænet images.prismic.io.

Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra f), i DSGVO. Vores legitime interesse ligger i optimering og økonomisk drift af vores websted.

Gennem den forbindelse til Prismic, der etableres, når vores websted opkaldes, kan Prismic fastslå, fra hvilket websted din anmodning blev sendt, og til hvilken IP-adresse indholdet skal overføres.

Via links

https://prismic.io/legal/privacy og https://prismic.io/security

kan du finde yderligere oplysninger om udbyderen samt Prismics meddelelse om, at deres privatlivspolitik er i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning (GDPR).

VIDEOINDHOLD, DER TILBYDES PÅ DETTE WEBSTED

Brugernes anmodninger om at se videoindhold sendes til domænet data.wolffcms.link. I forbindelse med opkald af videoindhold gælder de samme grundlæggende retningslinjer for databehandling fra operatøren af dette websted som beskrevet under punktet "Serverlogfiler".


FORESPØRGSEL PR. E-MAIL ELLER TELEFON

Hvis du kontakter os via e-mail eller telefon, vil din forespørgsel, herunder dine personlige oplysninger (navn, kontaktoplysninger, forespørgselsindhold), blive gemt af os med henblik på at behandle din forespørgsel og i tilfælde af opfølgende forespørgsler. Vi videregiver ikke disse oplysninger til tredjeparter uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data er baseret på art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a DSGVO) og/eller på vores legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f DSGVO), da vi har en legitim interesse i effektivt at behandle de henvendelser, der sendes til os. De data, som du sender til os, når du anmoder om kontakt, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser - navnlig lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver uændrede.


AFFILIATE-LINKS

Som operatør af dette websted og som udbyder af kulturelle arrangementer giver vi dig, ud over at give oplysninger om alle de arrangementer, vi tilbyder, mulighed for at købe billetter til vores kulturelle arrangementer fra vores online-billetpartner (affiliatepartner) via eksterne links, der tydeligt er markeret som web-knapper.

Hvis du bestiller en eller flere billetter fra vores websted på vores billetpartners websted, vil vi som arrangør modtage et vederlag fra operatøren af billetpartnerens websted.

Til dette formål er det nødvendigt for vores affiliate-partner at kunne spore, at du som bruger kom via vores websted for at købe billetter. For at gøre det muligt at spore, at transaktionen er startet på vores websted, overføres et såkaldt affiliate-ID eller en "came from"-kode som en del af linket til knappen. Opbevaring og analyse af dataene hos den eksterne billetpartner finder sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra F, i DSGVO, da vi som operatør af dette websted har en legitim interesse i en korrekt beregning af vederlaget til partnerne.

Vores server overfører ingen data til billetpartneren i dette forløb, men dataene overføres af din webbrowser - som ved ethvert opkald til et websted. Vi har ingen indflydelse på, i hvilket omfang din webbrowser overfører data.


Header-billede: © Lukas Pietrzak